وقتی نیازهای پروژه مورد نظرتان را لیست کردید وقت آن است که احتمال اجرای پروژه را مورد بررسی و مطالعه قرار دهید. چند روش برای ارزیابی احتمال اجرای پروژه وجود دارد اما شاید جامع ترین روش، ارزیابی با در نظر گرفتن محدودیت ها باشد.

محدودیت های رایج عبارتند از:

  • فنی
  • مالی
  • عملی
  • جغرافیایی
  • زمانی
  • منابع
  • قانونی
  • سیاسی

حال ببینیم که چگونه این محدودیت ها در ارزیابی احتمال اجرای پروژه اثر می گذارد.

امکان پذیری پروژه از لحاظ فنی

هنگام مرور امکان فنی پروژه، نیازهای فنی پروژه را با توانایی های فنی خود مقایسه کنید. به عنوان مثال اگر پروژهای در حال توسعه یک سیستم کامپیوتری جدید باشد، امکان پروژه چه شامل انواع داده های مدیریتی مورد نیاز باشد و چه نباشد، با پایگاه داده های قبلی می توان پروژه را اداره و مدیریت کرد چه سخت افزار جدید بتواند نرم افزار جدید را راه اندازی کند و چه نتواند.

در پروژه های ساختمانی، امکان فنی شامل سوالاتی از این قبیل میشود: «آیا این ساختمان – سبک وزن واقعأ توان تحمل وزن این سقف را دارد؟» و «آیا تجهیزات موجود توانایی خراطی ستونهای مورد نیاز را دارند؟»

امکان پذیری فنی پروژه

امکان پذیری پروژه از لحاظ مالی

عمده ترین و مهمترین مساله در رابطه با امکان مالی، چه در صورت وجود بودجه کافی و چه در غیر این صورت، اجرای مناسب پروژه است. این جنبه بخصوص امکان مالی در بعضی از پروژه ها به عنوان قسمتی از تجزیه و تحلیل هزینه سود تعریف می شود. از موضوعات مالی دیگر عرضه یک محصول جدید قبل از یک محصول مشابه در عرصه رقابتی (زمان فروش)، تأثیرگذاری منفی پروژه بر ذهنیت کمپانی (درآمد منبعد) و نیاز به حمایت های مداوم میباشد. در بسیاری از مواقع خود شرکت ها و افراد توانایی تأمین هزینه پروژه را دارند ولی نمی توانند زمان، افراد و یا فروش محصولات پروژه را تضمین کنند.

ارزیابی امکان مالی یک سیستم نرم افزاری جدید کامپیوتری، در نظر گرفتن تمام نیازهای رو به رشد سخت افزار، برنامه نویس و پشتیبانی عملکردها و هزینه سالانه نگهداری نرم افزارها می شود.

اگر پروژه، برگزاری کنفرانس و یا سمینارهای آموزشی یا ازدواج است، امکان مالی در تجزیه و تحلیل های هزینه سود جوابگو می باشد. اغلب هزینه های جاری محدودی در چنین پروژه هایی وجود دارد. را در پروژه های ساختمانی، امکان مالی شامل هزینه های عملکردی مداوم مانند هزینه سیستمهای تولید برق و گرما و هزینه های نگهداری ساختمان مانند نقاشی می شود.

نمودارهای مالی و پول

با نرم افزارهای سازمان یار آشنا شوید: نرم افزار صورت وضعیت با دمو رایگان

امکان پذیری پروژه از لحاظ عملکردی

امکان عملکردی به این نکته اشاره می کند که چگونه یک پروژه با روش انجام وظایف در شرکت شما مطابقت خواهد کرد. اگر طبق برنامه سیستم خرید شما، سه هفته برای خرید سفارشات لازم باشد پروژه قادر به خرید چیزی در هفته آینده نخواهد بود. اگر نیمی از کارگران در شیفت دوم یا سوم کار کنند ممکن است فعالیت یک شیفت شب ممکن نشود.

علاوه بر فرآیندها، موارد عملکردی دیگری مانند تعدادی از ادارات، شرکتها و واحدهای درگیر در این پروژه می شوند. اتمام موفقیت آمیز یک پروژه با تعداد فرآیندهای بیشتر مشکلتر می باشد.

مساله عملکردی سومی که مورد توجه قرار می گیرد مغایرت این پروژه با دیگر پروژه های در حال اجراست. یک پروژه با کاهش پانزده درصدی هزینه ها ممکن است در تضاد با یک پروژه آموزشی فردی در یک سیستم پردازش واژه شرکتی استاندارد باشد.

در یک سیستم جدید کامپیوتری، جایگزینی یک سیستم حسابرسی واحد ممکن است از لحاظ عملکردی بدلیل رابطه تنگاتنگ آن با سیستم های حسابرسی دیگر غیرممکن باشد.

در پروژه های رویدادی مانند برگزاری کنفرانس، سمینار آموزشی، امکان پذیری از لحاظ عملکردی شامل ساختمانی مجهز با فضای بزرگ می باشد.

در پروژه های ساختمانی امکان عملی شامل طرح هایی برای مزایده و مناقصه می­باشد.

دست یک مرد و چندین چرخ دنده

امکان پذیری پروژه از لحاظ جغرافیایی

هنگامی که سهامداران با دیگر اعضای گروه از لحاظ موقعیت جغرافیایی پراکنده باشند ایجاد هماهنگی بین آنها مشکلتر میشود و متعاقبا اتخاذ تدابیر خاص ناممکن می گردد.

به هنگام توسعه یک شبکه جدید کامپیوتری در چند کشور، دور افتادگی جغرافیایی برخی از مکانها، برپایی شبکه بخصوصی را غیر ممکن می سازد.

در پروژه های رویدادی امکان جغرافیایی شامل پروازهایی به مقصد کنفرانس و نیز ایجاد هماهنگی در محدوده های زمانی مختلف می باشد.

در پروژه های ساختمانی، امکان جغرافیایی شامل مصالح مورد نیاز جهت راه اندازی سایت های از راه دور و نیز ایجاد هماهنگی در محدوده های زمانی مختلف می باشد.

نقشه جغرافیایی

امکان پذیری پروژه از لحاظ زمانی

امکان زمانی در پروژه یکی از اساسی ترین و در عین حال . مشکل ترین موضوع مورد بحث و . ارزیابی می باشد. در نظر بگیرید که در حال اجرای یک پروژه شش ماهه هستید و باید آن را در ماه اردیبهشت تحویل دهید، اینک در ماه فروردین هستیم، بدین ترتیب این پروژه از لحاظ زمانی امکان پذیر نیست. بنابراین مشکل موجود مدت زمان شش ماهه پروژه می باشد. یک راه برای تخمین زمان اجرای پروژه در مراحل اولیه، مقایسه پروژه با پروژه های انجام شده مشابه می باشد. اگرچه هر پروژه ای منحصر به فرد است ولی به هرحال یک پروژه انجام شده با محدوده اختیارات مشابه، یک حدود زمانی در اختیار شما قرار می دهد. به عنوان مثال اگر به یک سیستم کامپیوتری جدید ظرف سه ماه نیاز داشته باشیم ولی آخرین پروژه راهاندازی سیستم جدید به یکسال زمان نیاز داشته است، این پروژه از لحاظ زمانی امکان پذیر نیست. اما ممکن است به یک سیستم جدید ظرف مدت سه ماه نیاز باشد، گذشته از تولید یک سیستم در شرکت، ممکن است پروژه به خرید یک سیستم جدید تغییر یابد.

در پروژه های رویدادی ساختمان و دسترسی به یک سخنران در یک زمان بخصوص، ممکن است اجرای آن را ناممکن کند. در این مواقع باید با تغییر زمان اجرای پروژه آن را به اجرا در آورید.

در پروژه های ساختمانی، ساخت یک ساختمان در دو ماه در حالی که حتی بسیاری از مصالح خریداری نشده است از لحاظ زمانی امکان پذیر نیست.

یک مرد در حال دویدن درون ساعت

مطالعه بیشتر: تایم شیت چیست و چه کاربردی دارد؟

امکان پذیری پروژه از لحاظ منابع

امکان پذیری منابع فقط این نیست که منابع کافی برای حل مشکل داشته باشیم بلکه علاوه بر داشتن منابع مناسب، این منابع باید به هنگام نیاز در دسترس باشند. این بدین معناست که نه تنها باید به منابع پروژه مورد نظرتان توجه داشته باشید بلکه باید آنها را با توجه به نوع و سطح مهارتشان رده بندی کنید. وقتی که این منابع را با توجه به مهارت ها دسته بندی کردید، اینک لازم است که به در دسترس بودن آنها در چارچوب زمانی پروژه نگاهی بیاندازید و اگر منابع مناسبی به هنگام نیاز در دسترس ندارید، تجزیه و تحلیل هزینه اسود شامل هزینه اضافی تهیه منابع خارجی نیز خواهد شد.

به خاطر داشته باشید که افراد تنها منابع پروژه نمی باشند. تجهیزات، فضاهای آموزشی و مصالح ساختمانی نیز ممکن است از منابع پروژه شما باشند. در این نمونه از منابع، بجای سطح مهارت باید به ظرفیت، کیفیت و مواردی از این قبیل اشاره کرد.

به هنگام توسعه یک سیستم جدید کامپیوتری به دو سیستم تحلیل گر، یک مجری پایگاه داده ها (DBA)، پنج برنامه نویس ++C و دو آزمون گر سیستم نیازمندیم. پروژه باید این امکان را به برنامه نویس بدهد که از لحاظ مهارتی از تازه کار گرفته تا کارشناس از عهده کار بربیایند ولی در هر صورت به یک کارشناس DBA نیاز خواهید داشت. نگاهی بر در دسترس بودن DBA نشان میدهد که این کارشناس تاکنون پنج پروژه انجام داده است. اگر این موردی است که مورد نیاز شماست، راجع به زمان بندی آن تجدید نظر کنید یا اینکه یک DBA در تجزیه و تحلیل هزینه اسود پروژه بکار گیرید. در پروژه های رویدادی ممکن است به یک دستیار اداری برای پاسخگویی به سوالات تلفنی، انجام امور پستی و رزرواسیون، به یک بازاریاب / یا یک گرافیست برای طراحی بروشورها، به مواد غذایی و اتاقهایی جهت اسکان دادن تعدادی از شرکت کنندگان نیاز باشد.

در پروژه های ساختمانی ممکن است به شش نجار، یک لوله کش، یک برق کار و سه سقف زن نیاز باشد البته بدلیل خطوط فرد نمای سقف لازم است سقف زن‌ها کارشناس باشند.

دست های روی هم منابع انسانی

امکان پذیری پروژه از لحاظ قانونی

در ارزیابی امکان پذیری پروژه از لحاظ قانونی توجه داشته باشید که پروژه الزامات قانونی موجود، چه قراردادی و چه دولتی را در نظر بگیرد.

در ارزیابی متناسب جنبه های قانونی ممکن است نیاز باشد که با کارشناس قراردادی و یا قانونی خود مشورت کنید.

در پروژه های رویدادی لازم است که به سلامت، رضایت و ایمنی، حق کپی جزوات دست نوشته و مواردی از این قبیل توجه شود.

در پروژه های ساختمانی، امکان پذیری پروژه از لحاظ قانونی شامل تبعیت از قوانین منطقه ای، قوانین ایمنی و مواردی از این قبیل می باشد.

یک قرارداد در جلوی قاضی در حال صحبت با یک فرد دیگر

امکان سیاسی

بررسی امکان سیاسی چه در رابطه با پروژه و چه در غیر این صورت ممکن است با سیاست دولتی و شرکتی مغایرت داشته باشد. اگر رییس شرکت مدیریت پروژه را قبول نداشته باشد اجرای فرآیند مدیریت یک پروژه جدید از لحاظ سیاسی امکان پذیر نخواهد بود.

دو مرد کت شلواری در حال دست دادن با پس زمینه پرچم انگلیس، آلمان و ...

قطعا عوامل دیگری نیز در تعیین موفقیت پروژه یا احتمال به اتمام رسیدن آن نقش دارند. ممنون که با سازمان یار همراه بودید. به نظر شما چه عوامل دیگری در موفقیت پروژه دخیل هستند؟