صفحه اصلی>کتاب ها>کتاب Essential Scrum

کتاب Essential Scrum

تصاویر کتاب (جهت بزرگنمایی کلیک کنید)

این محتوا فقط برای کاربران وارد شده است.لطفا برای مشاهده این مطلب وارد شوید.

دانلود برای اعضا رایگان است

  • تعداد صفحات: ۵۰۰ صفحه
  • نویسنده: Kenneth S. Rubin

  • ناشر: Pearson

اصول اسکرام: راهنمایِ عملی شناخته شده ترین فرایند چابک(A Practical Guide to the Most Popular Agile Process).
این کتاب در سال 2012 چاپ و منتشر شد و در همان سال ، مورد توجه بسیاری از مدیران پروژه و دانشجویان این زمینه قرار گرفت. کتاب اصول اسکرام، منبعی معتبر و راهنمایی کامل است که توسط کنی روبین ، یکی از اساتید برجسته اسکرام نوشته شده است. کنی روبین ، ارزش ها ، اصول و عملکرد های اسکرام را برای خواننده بیان کرده و رویکرد های انعطاف پذیر و در عین حال ، اثبات شده و موثقی را برای خواننده تعریف کرده و به شما در اجرای هرچه موثر تر این فرایند، کمک میکند.
این کتاب در دانشگاه های بزرگ جهان و حتی ایران مانند داشنگاه صنعتی شریف تدریس شده و از طرفداران زیادی در سراسر جهان برخوردار است.

Chapter 1: Scrum & Agile Introduction
Chapter 2: Scrum Framework
Chapter 3: Agile Principles
Chapter 4: Sprints in Scrum
Chapter 5: Requirements and User Stories
Chapter 6: Product Backlog
Chapter 7: Estimation and Velocity
Chapter 8: Technical Debt
Chapter 9: Product Owner
Chapter 10: ScrumMaster Role in Scrum
Chapter 11: Scrum Development Team
Chapter 12: Scrum Team Structures
Chapter 13: Managers in Scrum
Chapter 14: Scrum Planning Principles
Chapter 15: Multilevel Planning in Scrum
Chapter 16: Agile Portfolio Planning
Chapter 17: Envisioning (Planning) Products in Scrum
Chapter 18: Release Planning (Longer-Term Planning)
Chapter 19: Sprint Planning
Chapter 20: Sprint Execution
Chapter 21: Sprint Review
Chapter 22: Sprint Retrospective
Chapter 23: The Path Forward

نام کتاب Project Management Essentials
نویسنده Kenneth S. Rubin
ناشر Pearson
سال انتشار 2012
فرمت کتاب Pdf
تعداد صفحات 500
زبان انگلیسی
موضوع کتاب

A Practical Guide to the Most Popular Agile Process
The Single-Source, Comprehensive Guide to Scrum for All Team Members, Managers, and Executives
If you want to use Scrum to develop innovative products and services that delight your customers, Essential Scrum is the complete, single-source reference you’ve been searching for. Leading Scrum coach and trainer Kenny Rubin illuminates the values, principles, and practices of Scrum, and describes flexible, proven approaches that can help you implement it far more effectively.
Whether you are new to Scrum or years into your use, this book will introduce, clarify, and deepen your Scrum knowledge at the team, product, and portfolio levels. Drawing from Rubin’s experience helping hundreds of organizations succeed with Scrum, this book provides easy-to-digest descriptions enhanced by more than two hundred illustrations based on an entirely new visual icon language for describing Scrum’s roles, artifacts, and activities.
Essential Scrum will provide every team member, manager, and executive with a common understanding of Scrum, a shared vocabulary they can use in applying it, and practical knowledge for deriving maximum value from it.