دوره آموزش استاندارد مدیریت سبد پروژه (پورتفولیو)

مدیریت سبد پروژه ( پورتفلیو ) علمی است در جهت اطمینان از اینکه منابع سازمان بر روی آن دسته از کارها و اقداماتی متمرکز شده اند که بیشترین ارزش افزوده را برای سازمان ایجاد کرده و تمامی فعالیت های سازمان منطبق و همسو با اهداف و استراژی های کسب و کار می باشد. این دوره بر اساس آخرین ویرایش استاندارد مدیریت پورتفولیو که توسط موسسه مدیریت پروژه (PMI) تدوین شده است، می باشد.

در صورتیکه در خصوص دوره آموزش مدیریت سبد پروژه سوالی دارید، می توانید با شماره 28428438-021 در تماس باشید.