دوره آموزش مدیریت استراتژی پروژه محور

مدیریت استراتژیک پروژه به عنوان رویکردی جدید در مدیریت پروژه، بر ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان تمرکز می کند. رویکرد مدیریت استراتژیک پروژه اشاره می کند که پروژه ها برای رسیدن به نتایج کسب و کار تعریف می شوند و مدیریت پروژه بایستی با استراتژی های سازمان همسو گردد. یکی از مفاهیم اصلی در مدیریت استراتژیک پروژه، مفهوم استراتژی پروژه می باشد. استراتژی پروژه نامناسب یکی از دلایل اصلی شکست پروژه است.

در صورتیکه در خصوص دوره آموزش مدیریت استراتژی پروژه محور سوالی دارید، می توانید با شماره 28428438-021 در تماس باشید.