نرم افزار مدیریت بحران Crisis سازمان یار

نرم افزار مدیریت بحران

شاخص های کلیدی عملکرد معیارهایی قابل اندازه گیری هستند که با استفاده از آنها می توان میزان تحقق اهداف را تعیین و پایش نمود. در حوزه مدیریت پروژه شاخص های کلیدی عملکرد جهت اندازه گیری و کنترل وضعیت زمانی، هزینه ای و عملکرد پروژه بکار می روند.
نرم افزار مدیریت بحران سازمان یار از طریق اطلاع رسانی مقادیر و تغییر وضعیت شاخص های کلیدی عملکرد پروژه، ذینفعان را از آخرین مقادیر شاخص ها مطلع می سازد تا بر این اساس اقدام واکنشی و کنترلی مناسب را تعیین نمایند.

درخواست دمو رایگان
امکانات نرم افزار

امکانات سامانه

تصاویر سامانه

تصاویر محیط نرم افزار

فیلمی از سامانه

فیلمی از محیط سامانه

کاتالوگ سامانه

کاتالوگ 

فرم درخواست دمو نرم افزار

فرم درخواست دمو

نرم افزار مدیریت بحران چیست؟

ماژول مدیریت بحران به دلیل اهمیت آگاهی از آخرین مقادیر و تغییر وضعیت شاخص های کلیدی عملکرد پروژه (KPI) ایجاد شده است. به‌طورکلی سامانه مدیریت بحران شامل دو بخش است: در بخش اول تعریف شاخص های کلیدی عملکرد و تعیین بازه های متفاوت برای مقادیر مختلف هر شاخص انجام می شود و در بخش دوم انتساب شاخص به پروژه یا فعالیت های زیرمجموعه و تعیین نحوه اطلاع‌رسانی مقادیر شاخص به ذینفعان پروژه انجام می شود. نحوه اطلاع رسانی می تواند از طریق ایمیل و پیامک و به صورت های ارسال در لحظه، شرطی و زمان‌بندی شده انجام شود.

سامانه مدیریت بحران چه کمکی به سازمان ها می کند؟

در نرم افزار مدیریت بحران با ایجاد شاخص های کلیدی عملکرد و انتساب آن به پروژه ها و فعالیت های زیرمجموعه و ارسال وضعیت این شاخص ها به کاربران ذی‌ربط، این امکان فراهم می شود تا مدیران پروژه و ذینفعانی که در بهبود شرایط انجام پروژه تاثیرگذار هستند از شرایط موجود پروژه آگاه شده تا در صورت مشاهده روند نزولی شاخص پایش پروژه یا قرار گیری در شرایط نامطلوب یا بحرانی، در زمانی مقتضی به رفع مشکل موجود پرداخته و از ضربه های احتمالی که بدنه سازمان را دچار تنش می کند، جلوگیری نمایند.

چرا سامانه مدیریت بحران سازمان یار؟

نرم افزار مدیریت بحران سازمان یار راهکاری تحت وب و بر پایه نرم افزار شیرپوینت می باشد که این قابلیت منجر به سهولت دسترسی کاربران به سامانه می گردد. امکان تعریف انواع مختلف شاخص های کلیدی عملکرد در سه سطح فعالیت، منبع و پروژه و همچنین شیوه های مختلف اطلاع‌رسانی، قابلیت هایی هستند که ذینفعان پروژه را در کوتاه ترین زمان در جریان آخرین مقادیر و تغییر وضعیت KPIهای مورد نظر پروژه قرار می دهد.

قابلیت های سامانه مدیریت بحران

 • امکان ایجاد گروه بندی و موجودیت های سفارشی برای فیلدها
 • امکان تعریف فیلد های شاخص در سه سطح پروژه، منبع و فعالیت
 • امکان فرمول نویسی برای تعریف شاخص کلیدی عملکرد
 • قابلیت تعریف بازه های هشدار برای مقادیر مختلف شاخص
 • امکان تعیین رنگ بازه های هشدار برای هر آستانه شاخص
 • قابلیت گروه بندی شاخص های کلیدی عملکرد
 • انتساب شاخص کلیدی عملکرد به پروژه و فعالیت زیرمجموعه
 • امکان انتخاب افراد دریافت‌کننده ایمیل و پیام کوتاه از میان افراد مرتبط با پروژه
 • قابلیت ویرایش و نگارش متن دلخواه برای ایمیل و پیام کوتاه اطلاع رسانی
 • امکان ارسال ایمیل و پیام کوتاه به سه روش در لحظه، شرطی و زمان‌بندی شده

تصاویری از محیط نرم افزار مدیریت بحران سازمان یار

کاتالوگ سامانه مدیریت بحران

در یک سازمان بالغ، وجود شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) برای بررسی و ارائه گزارش های مدیریتی امری ضروری می باشد. اما نکته حائز اهمیت این است که این شاخص ها در زمان های بحرانی و نیازمند تصمیم به دست مدیران برسد. سامانه مدیریت بحران سازمان یار کنترل این شاخص های کلیدی را در اختیار شما قرار می دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر و دانلود کاتالوگ کلیک نمایید.

دانلود کاتالوگ مدیریت بحران PDF

درخواست دمو نرم افزار مدیریت بحران

  با استفاده از دمو رایگان سامانه مدیریت بحران به مدت پانزده روز از این نرم افزار استفاده کنید تا از تاثیر آن شگفت زده و از امکانات بی نظیر این دمو بهره مند شوید:

  • امکان ثبت و دریافت اطلاعات به صورت آنلاین و تحت وب

  • امکان استفاده بی نهایت کاربر 

  • امکان دریافت مشاوره آنلاین و تلفنی در خصوص آموزش کار با محیط نرم افزار بوسیله فایل های آموزشی

  سوالات متداول

  ماژول مدیریت بحران، سامانه ای برای آگاهی از آخرین مقادیر و تغییر وضعیت شاخص های کلیدی عملکرد پروژه است.
  ماژول مدیریت بحران با ایجاد شاخص های کلیدی عملکرد و انتساب آن به پروژه ها و فعالیت های زیرمجموعه، این امکان را فراهم می کند تا مدیران پروژه از شرایط موجود پروژه آگاه شده تا در صورت مشاهده روند نزولی شاخص پایش پروژه یا قرارگیری در شرایط بحرانی به رفع مشکل موجود پرداخته و از ضربه های احتمالی یه بدنه سازمان، جلوگیری نمایند.
  مدیریت بحران سازمان یار امکان تعریف انواع مختلف شاخص های کلیدی عملکرد در سه سطح فعالیت، منبع و پروژه و همچنین شیوه های مختلف اطلاع‌رسانی را در کوتاه ترین زمان در جریان آخرین مقادیر و تغییر وضعیت KPIهای مورد نظر پروژه قرار می دهد.