بازاریابی اینترنتی در صفحه تلفن همراه

نرم افزار مدیریت دانش

مدیریت دانش فرآیندی است که طی آن دانش مورد نیاز سازمان شناسایی و استخراج شده، این دانش در سازمان تسهیم شده و در اختیار افرادی که به آن نیاز دارند قرار داده می‌شود تا جهت رسیدن به اهداف سازمانی مورد استفاده قرار گیرد.
نرم افزار مدیریت دانش سازمان یار بستری را فراهم می‌کند تا گام های این فرآیند از مرحله شناسایی دانش تا پایش اهداف سازمانی قابل مدیریت باشد.

درخواست دمو رایگان
امکانات نرم افزار

امکانات سامانه

تصاویر سامانه

تصاویر محیط نرم افزار

فیلمی از سامانه

فیلمی از محیط سامانه

کاتالوگ سامانه

کاتالوگ 

فرم درخواست دمو نرم افزار

فرم درخواست دمو

سامانه مدیریت دانش چیست؟

نرم افزار مدیریت دانش مطابق مراحل اصلی مدیریت دانش در سازمان طراحی شده است. این سامانه شامل سه بخش کلی «ثبت دانش»، «توزیع دانش» و «پایش اهداف» می‌باشد. در بخش ثبت دانش امکان ایجاد ساختارهای درخت دانش، ثبت اطلاعات به‌صورت طبقه بندی شده و تعیین افراد سازمانی که می توانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند، وجود دارد.
چنانچه نیاز باشد اطلاعات ثبت شده صحت سنجی شوند، امکان ایجاد گردش کار جهت بررسی و تایید اطلاعات توسط افراد مرتبط و ذی صلاح در بخش توزیع دانش فراهم می شود. با توجه به امکان ایجاد ارتباط اطلاعات ثبت شده با اهداف سازمانی در بخش پایش اهداف و در قالب گزارش های مختلف امکان ارزیابی میزان تاثیرگذاری دانش بر تحقق اهداف سازمانی قابل پایش خواهد بود.

نرم افزار مدیریت دانش چه کمکی به سازمان ها می کند؟

سامانه مدیریت دانش بستری را فراهم می کند تا در صورت ثبت اطلاعات مورد نیاز در زمینه های مختلف و ایجاد بانک اطلاعاتی تخصصی، افراد در سازمان با یکدیگر در تعامل و مشارکت بوده، اطلاعات مرتبط با تخصص خود را به روز کرده و آن را در راستای تحقق اهداف سازمان مورد استفاده قرار دهند.

چرا مدیریت دانش سازمان یار؟

نرم افزار مدیریت دانش سازمان یار راهکاری تحت وب و بر پایه نرم افزار شیرپوینت می باشد که این قابلیت منجر به تسهیل گردش و در دسترس بودن اطلاعات حوزه مدیریت دانش در سازمان می گردد.

در این سامانه قابلیت های طبقه بندی دانش و افراد، جستجوی پیشرفته و ثبت نظر لحاظ شده است که منجر به سهولت دسترسی و اشتراک گذاری اطلاعات می گردد. همچنین بخش هایی از این سامانه دارای پنل تنظیمات می باشد که منجر به افزایش سرعت سفارشی سازی و مناسب سازی فرم ها برای سازمان می گردد.

قابلیت های عمومی نرم افزار مدیریت دانش

 • امکان ثبت درخت دانش
 • قابلیت ثبت دانش در قالب های صوتی، متن، تصویر و ویدئو
 • امکان ایجاد طبقه بندی دانش بر اساس موضوعات تخصصی
 • امکان پیگیری روند بررسی دانش های ثبت شده
 • قابلیت ایجاد برقراری ارتباط موضوعات ثبت شده با اهداف سازمانی
 • قابلیت ارائه نظر بر روی اطلاعات ثبت شده
 • دارا بودن محیط گفتگو و پرسش و پاسخ
 • امکان ثبت درخت دانش
 • قابلیت ثبت دانش در قالب های صوتی، متن، تصویر و ویدئو
 • امکان ایجاد طبقه بندی دانش بر اساس موضوعات تخصصی
 • امکان پیگیری روند بررسی دانش های ثبت شده
 • قابلیت ایجاد برقراری ارتباط موضوعات ثبت شده با اهداف سازمانی
 • قابلیت ارائه نظر بر روی اطلاعات ثبت شده
 • دارا بودن محیط گفتگو و پرسش و پاسخ

قابلیت های ماژول مدیریت دانش

 • امکان ارائه درخواست دانش توسط پرسنل و مدیران در فرمت های متفاوت
 • امکان ثبت درخت دانش در نرم افزار
 • امکان ثبت ساختار سازمانی در نرم افزار
 • امکان ثبت دانش به صورت صوتی، تصویری و متن
 • امکان ثبت دانش به صورت مستقیم و در دانش نامه (Wiki Knowledge)
 • امکان تعریف فرمت های مختلف ثبت دانش مانند تجربه، مهارت و…
 • امکان پیگیری روند بررسی دانش های ثبت شده
 • شناسایی ارزیابان حوزه های دانشی مختلف سازمان
 • ارسال دانش های ثبت شده برای ارزیابان جهت بررسی
 • امکان ثبت دانش به صورت پیش نویس
 • امکان ارائه نظرات بر روی دانش های وارد شده
 • ارائه دانش های مرتبط به ثبت كنندگان دانش
 • امکان ثبت سریع دانش به صورت پیش نویس در تمامی صفحات

قابلیت های ماژول مدیریت سوالات

 • امکان ثبت سؤالات توسط كاربران
 • انتشار پرسش ها در فروم
 • ارسال پرسش های ثبت شده برای متخصصان
 • ارائه تمامی نتایج به ارسال كننده سؤال
 • امکان ثبت سؤال بر روی تمامی دانش ها و مستندات
 • امکان ثبت پرسش بدون نام

قابلیت های ماژول مدیریت مستندات

 • امکان طبقه بندی مستندات برحسب فرآیندهای كاری، فرمت، نوع مستند و…
 • امکان ثبت انواع مستندات در نرم افزار
 • امکان تعریف سطوح دسترسی خاص برای مستندات
 • امکان لینک كردن مستندات با درخت دانش سازمان
 • ثبت نام ایجاد كننده مستند
 • امکان ارائه نظرات بر روی مستندات توسط كاربران
 • امکان افزودن یک فایل جدید به مستندات موجود به صورت پیوست

قابلیت های ماژول مدیریت کاربران

 • امکان ارائه گزارش پاداش كاربران در قالب سند مالی
 • طراحی پروفایل دانشی برای كاربران شامل عملکرد آنها در نرم افزار و خارج از آن
 • امکان شناسایی برترین واحد دانشی سازمان
 • امکان تسهیم فایل های خاص توسط كاربران با دریافت كنندگان مشخص
 • امکان استخراج رزومه كاری از پروفایل دانشی با مشخص كردن فیلدهای مورد نیاز

قابلیت های ماژول جستجو

 • امکان جستجوی سریع دانش در تمامی صفحات نرم افزار
 • امکان جستجوی پیشرفته دانش در دانش های مستقیم، دانشنامه و مستندات، دانش های فرآیندی و یا تمامی موارد به صورت همزمان
 • امکان جستجو در مخزن دانش نرم افزار
 • امکان فیلتر كردن مطالب با استفاده از كلمات كلیدی

قابلیت های ماژول کتابخانه مجازی

 • امکان قراردادن انواع كتب الکترونیکی، مقالات، مجلات و… در نرم افزار
 • امکان دسته بندی موضوعی كتب، مقالات، مجلات و…
 • امکان تعریف سطح دسترسی برای كاربران كتابخانه مجازی

قابلیت های ماژول گزارش دهی

 • گزارش دانش های ثبت شده در سیتم بر حسب كاربران، واحدهای سازمانی، درخت دانش، بخش های مختلف نرم افزار و …
 • گزارش خلاءهای دانشی
 • گزارش فعالیت كاربران در بخش های مختلف نرم افزار
 • ارائه گزارش نقاط قوت و ضعف دانشی
 • ارائه گزارش ثبت مستندات
 • گزارش استفاده از دانش توسط كاركنان سازمان
 • گزارش عملکرد ارزیابان حوزه های دانشی مختلف

قابلیت های ماژول پاداش دهی

 • امکان تعریف سیستم امتیازدهی به كاربران توسط ادمین
 • محاسبه خودكار امتیازات هریک از كاربران
 • امکان تعریف بسته های تشویقی در نرم افزار
 • امکان تعریف پاداش تخصیص یافته به كاربران بر حسب تاریخ، حوزه های دانشی، ساختار سازمانی
 • محاسبه پاداش تخصیص یافته به كاربران بر حسب فعالیت ایشان در نرم افزار مدیریت دانش

قابلیت های ماژول شناسایی خلاهای دانش

 • شناسایی خلاءهای دانشی از طریق تحلیل درخواست های دانش پرسنل و مدیران
 • شناسایی خلاءهای دانشی از طریق ارائه گزارشات خاص
 • شناسایی خلاءهای دانشی از طریق تالارهای گفتمان
 • شناسایی خلاءهای دانشی از طریق برگزاری جلسات مجازی
 • شناسایی خلاءهای دانشی از طریق تحلیل پرسشها و پاسخها
 • امکان ثبت خلاءهای دانشی به صورت مستقیم توسط ادمین به صورت موردی و در فرآیندهای سازمان
 • شناسایی خلاءهای دانشی از طریق اعلام نیاز در فرآیند آموزش سازمان

قابلیت های ماژول توسعه و به روز رسانی دانش

 • امکان ارائه گزارش در ارتباط با قدیمی شدن دانش توسط كاربران
 • ارائه گزارش از احتمال قدیمی شدن دانش های به ادمین توسط نرم افزار بر حسب تاریخ
 • امکان جستجوی كلمات قدیمی و ارسال دانش های مربوط برای ارزیابان توسط ادمین جهت حصول اطمینان از بروز بودن دانش ها
 • امکان آرشیو و یا بازنگری دانش های قدیمی
 • امکان ویرایش دانش توسط ثبت كننده آن و افراد خاص
 • امکان تکمیل دانش وارد شده توسط كاربران
 • نشان دادن تمامی نسخه های قدیمی در صورت به روزرسانی و تکمیل دانش

قابلیت های ماژول نقشه دانش

 • شناسایی متخصصان حوزه های دانشی مختلف
 • ارائه نقشه دانش سازمان به صورت سلسه مراتبی
 • ارائه نقشه دانش سازمان به صورت ماتریسی

تصاویری از محیط نرم افزار مدیریت دانش سازمان یار

کاتالوگ نرم افزار مدیریت دانش (Knowledge Management)

مدیریت دانش در سازمان ها و شرکت هایی که بلوغ سازمانی را تجربه کرده اند امری بسیار ضروری جهت کسب مزيت رقابتي و حفظ بقا و بهبود عملکرد فردي و سازماني می باشد. سازمان یار آماده است تا شما را در این مهم همراهی نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت کاتالوگ کلیک نمایید.

درخواست دمو نرم افزار مدیریت دانش

  با استفاده از دمو رایگان سامانه مدیریت دانش سازمان یار به مدت پانزده روز از این نرم افزار استفاده کنید تا از تاثیر آن شگفت زده و از امکانات بی نظیر این دمو بهره مند شوید:

  • امکان ثبت و دریافت اطلاعات به صورت آنلاین و تحت وب

  • امکان استفاده بی نهایت کاربر 

  • امکان دریافت مشاوره آنلاین و تلفنی در خصوص آموزش کار با محیط نرم افزار بوسیله فایل های آموزشی

  سوالات متداول

  سامانه مدیریت دانش بستری را فراهم می‌کند تا گام های فرآیند مدیریت دانش از مرحله شناسایی دانش تا پایش اهداف سازمانی قابل مدیریت باشد.
  این سامانه به افراد درون سازمانی این قابلیت را می دهد که در راستای افزایش دانش و تخصص سازمانی و در جهت اهداف آن، با یکدیگر در تماس و تعامل باشند.