در حال بارگذاری ...

مشاوره مدیریت پروژه

مشاوره مدیریت پروژه، ارائه خدمات، راه حل ها و پیاده سازی آن در سازمان با هدف بهبود فرآیندها و عملکرد سازمانی در زمینه مدیریت پروژه است. این خدمات طیف وسیعی از اقدامات را از عارضه یابی نظام مدیریت پروژه، استقرار دفتر مدیریت پروژه، ارزیابی بلوغ سازمانی، استقرار PMIS سازمان و … را دربر می گیرد که متناسب با شرایط و نیاز سازمان، خدمات مشاوره‌ای مرتبط ارائه می گردد. شرکت سازمان یار به عنوان یک شرکت ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت پروژه، بر پایه دانش و تجربه مدیران و کارشناسان متخصص و سابقه همکاری با سازمان های متعدد، اقدام به ارائه خدمات مشاوره کنترل و مدیریت پروژه در سطح سازمانی می نماید.

خدمات مشاوره مدیریت پروژه

طیف وسیعی از خدمات مشاوره توسط مشاوران مدیریت پروژه سازمان یار ارائه می شود. مشاوران حرفه ای و خبره همراه با دانش فنی و تجربه سال های متمادی در سطح مشاوره سازمانی، می توانند در زمینه‌های زیر خدمات سازمانی را به شما ارائه داده و مسیر پروژه های خرد و کلان‌تان را هدایت کنند:

اقدامات اجرائی خدمات مشاوره مدیریت پروژه

  • ارائه برنامه خدمات مشاوره مدیریت پروژه

  • برگزاری جلسات مشاوره به‌ منظور شناسایی نیازمندی های سازمان

  • تخصیص مدیر پروژه و استقرار نیروی مقیم

  • طراحی روش های مدیریت پروژه سازمان

  • ارائه اسناد تحلیلی، دستورالعمل ها، الگوها و فرم های طراحی شده

  • ارائه گزارش های روزانه، هفتگی و ماهانه از عملکرد و پیشرفت اقدامات

  • انتقال مفاهیم و آموزش به کارکنان سازمان در حوزه مدیریت پروژه

فرم درخواست مشاوره مدیریت پروژه

پس از پر کردن اطلاعات این فرم، همکاران ما با شما تماس گرفته و جلسه مشاوره رایگانی را برای شما تنظیم می کنند. در این جلسه تفصیل خدمات مشاوره مدیریتی سازمان یار به اطلاع شما می رسد تا پس از آن همکاری آغاز گردد.