دوره های آموزشی و تخصصی مدیریت پروژه

آموزش مدیریت پروژه و مباحث مربوط به مدیریت پروژه آن هم به صورت تخصصی، یکی از دیگر خدماتی است که سازمان یار در اختیار افراد متخصص این حوزه و سازمان های مربوطه قرار می دهد. شما می توانید دوره های آموزشی مدیریت پروژه سازمان یار را مشاهده کرده و با استفاده از فرم ساده ثبت نام، در دوره مربوطه شرکت کنید. لازم به ذکر است در تمامی دوره ها گواهینامه معتبر به شرکت کنندگان دوره تقدیم خواهد شد.

لیست دوره های آموزشی مدیریت پروژه