مدیریت پروژه pmbok

مدیریت پروژه PMBOK

ماژول های مدیریت پروژه PMBOK شامل پنج ماژول: منشور پروژه، برنامه ریزی، به روز رسانی، تغییرات و خاتمه پروژه است. منشور پروژه به نوعی برنامه‌ریزی در سطح کلان می‌باشد. پس از انجام مراحل آغازین پروژه، لازم است برای هر پروژه برنامه‌ریزی تفصیلی انجام شود. پس از برنامه‌ریزی تفصیلی و تعیین خط مبنای پروژه، فاز اجرا آغاز می‌شود. در این مرحله لازم است اطلاعات واقعی پروژه جمع‌آوری و ثبت گردد تا وضعیت عملکرد و پیشرفت واقعی پروژه مشخص شود. در طول اجرای پروژه ممکن است نیاز به اعمال تغییراتی در جنبه‌های مختلف پروژه بوجود آید. این تغییرات در چارچوبی که در برنامه مدیریت تغییرات تعیین شده است مطرح می‌گردند. در آخر پس از اطمینان از محقق شدن کلیه الزامات و نیازمندی‌ها، پروژه خاتمه می‌یابد.

درخواست دمو رایگان
امکانات نرم افزار

امکانات سامانه

تصاویر سامانه

تصاویر محیط نرم افزار

فیلمی از سامانه

فیلمی از محیط سامانه

کاتالوگ سامانه

کاتالوگ 

فرم درخواست دمو نرم افزار

فرم درخواست دمو

ماژول منشور پروژه چیست؟

در ماژول منشور پروژه، در قالب یک فرم، امکان ثبت اطلاعات مربوط به منشور هر پروژه فراهم می‌شود. بنابراین از طریق این ماژول امکان ایجاد شناسنامه پروژه، تعیین اهداف پروژه، تعیین الزامات و اقلام تحویلی کلیدی، مشخص نمودن مایلستون‌ های اصلی، تعیین ریسک‌های سطح بالای پروژه، تعیین توزیع هزینه اجرای پروژه در دوره‌های سالانه، فصلی یا ماهانه، شناسایی ذینفعان کلیدی و تعیین معیارهای خروج از پروژه فراهم می‌گردد.

ماژول منشور پروژه چه کمکی به سازمان ها می کند؟

بهره برداری از ماژول منشور پروژه باعث می شود تمامی پروژه های سازمان مطابق فرآیندی مشخص و در قالب فرمی استاندارد در سیستم تعریف شده و طی گردش کار پویا توسط مسئولین ذیربط مورد بررسی و تایید قرار گیرد.
با توجه به اینکه تدوین منشور پروژه از جمله اقداماتی است که در ابتدای پروژه صورت می گیرد و به‌ عنوان سندی لحاظ می شود که پروژه را به‌ صورت کامل و مختصر معرفی می نماید، لذا در صورتیکه منشور پروژه در اختیار ذینفعان پروژه قرار گیرد، با مطالعه این سند می توانند در کمترین زمان نسبت به پروژه شناختی کلان پیدا نمایند.

چرا ماژول منشور پروژه سازمان یار؟

فرم منشور پروژه سازمان یار پس از بررسی چندین منشور پروژه مختلف و تجربه پیاده سازی و اجرای پروژه هایی در صنایع متفاوت طراحی شده است. بخش هایی از این فرم در قالب پنل تنظیمات، قابلیت سفارشی سازی توسط راهبر سیستم را دارد. همچنین گردش کار این ماژول به ازاء هر پروژه می تواند به‌ صورت متفاوت و پویا باشد.

ماژول برنامه ریزی پروژه چیست؟

ماژول برنامه‌ریزی پروژه، ابزاری جهت مدیریت نمودن فرآیند برنامه‌ریزی تفصیلی پروژه است. در استاندارد PMBOK مرحله برنامه‌ریزی تفصیلی پروژه در قالب گروه فرآیندی برنامه‌ریزی انجام می‌شود که خروجی این گروه فرآیندی برنامه مدیریت پروژه و اسناد پروژه نظیر لیست ذینفعان، بیانیه محدوده، لیست ریسک‌ها و… می‌باشد.

با استفاده از ماژول برنامه‌ریزی این امکانات فراهم می‌شود:

 • تعریف برنامه‌های مدیریتی حوزه‌های دانشی به‌ عنوان چارچوب و رویه‌ای که از سوی دفتر مدیریت پروژه برای تعیین شیوه برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل هر یک از حوزه‌های دانشی بیان می‌گردند
 • تهیه و تنظیم اسناد برنامه‌ریزی پروژه در محیطی یکپارچه میان حوزه‌های دانشی مدیریت پروژه
 • امکان ایجاد مدل زمان‌بندی پروژه و کنترل نمودن سیستماتیک قواعد و الزامات زمان‌بندی با هدف استانداردسازی و افزایش کیفیت مدل زمان‌بندی پروژه

ماژول برنامه ریزی پروژه چه کمکی به سازمان ها می کند؟

ماژول برنامه‌ریزی پروژه بستری را جهت انجام و مدیریت فرآیند برنامه‌ریزی تفصیلی پروژه در قالب فرم‌های استاندارد به تفکیک هر یک از حوزه‌های دانشی مدیریت پروژه فراهم می‌آورد.
زمانیکه تیم پروژه اقدام به برنامه‌ریزی تفصیلی پروژه نماید، این فرآیند باعث می‌شود دید همه جانبه‌ای نسبت به پروژه برای تیم ایجاد شود. سیستمی شدن این فرآیند باعث می‌شود قابلیت ایجاد گزارش‌های متنوع و قابل تحلیل برای سازمان فراهم گردد.

چرا ماژول برنامه ریزی پروژه سازمان یار؟

ماژول برنامه‌ریزی پروژه سازمان یار بر اساس تجربه پیاده‌سازی و اجرای چندین پروژه در صنایع متفاوت ایجاد شده است. فرم‌های برنامه‌ریزی این ماژول به‌ صورت استاندارد طراحی شده و با کنترل‌های سیستمی اطلاعات و نمایش پیغام‌های راهنما، کاربری این ماژول تسهیل شده است.

ماژول به روز رسانی پروژه چیست؟

با شروع فاز اجرای پروژه، اطلاعات واقعی از عملکرد پروژه در بخش‌های مختلف جمع آوری و ثبت می شود. در این مرحله اطلاعات مربوط به پیشرفت وظایف (تاریخ‌های واقعی، هزینه واقعی و درصد پیشرفت وظیفه) اعلام می‌گردد، مشکلات احتمالی پیش‌ آمده در پروژه جهت حل و فصل مطرح و وضعیت اقلام تحویلی پروژه و… عنوان می‌گردد.

ماژول به روز رسانی پروژه بستری جهت مدیریت فرآیند به‌روز رسانی پروژه‌ های سازمانی است که قابلیت پوشش حوزه‌های دانشی مدیریت پروژه در مرحله به‌روزرسانی را دارد و مسئولین جمع‌آوری اطلاعات می‌توانند بدون نیاز به ثبت مستقیم اطلاعات در فایل MSP مصوب پروژه، امکان به‌روز رسانی زمان‌بندی پروژه را داشته باشند.

ماژول به‌روزرسانی پروژه چه کمکی به سازمان ها می کند؟

هر یک از فازهای چرخه حیات پروژه از مرحله شکل‌گیری تا مرحله خاتمه، دارای اهمیت منحصر به فردی هستند. با توجه به اینکه در فاز اجرای پروژه اطلاعات متنوعی در سطوح و حوزه‌های مختلف هر پروژه تولید می‌شود، بهره برداری از سیستمی که بستر ورود و گردش اطلاعات متنوع مرحله به‌روز رسانی پروژه را فراهم کند، اهمیت بالایی دارد.
ماژول به‌روز رسانی براساس طراحی استاندارد زیرساخت و فرم‌های مربوطه امکان مدیریت کردن فرایند به‌روز رسانی اطلاعات واقعی پروژه را برای سازمان فراهم می‌کند.

چرا ماژول به روز رسانی پروژه سازمان یار؟

ماژول به روز رسانی پروژه سازمان یار بر اساس تجربه پیاده سازی و اجرای چندین پروژه در صنایع متفاوت ایجاد شده است. فرم های به روز رسانی این ماژول به‌صورت استاندارد طراحی شده و با کنترل های سیستمی اطلاعات و نمایش پیغام های راهنما، کاربری این ماژول تسهیل شده است.
همچنین با لحاظ کردن پنل تنظیمات، قابلیت سفارشی سازی برخی از فیلدهای به روز رسانی توسط راهبر سیستم وجود دارد که منجر به افزایش سرعت مناسب سازی فرم های ماژول برای سازمان می گردد.

ماژول تغییرات پروژه چیست؟

تغییرات پروژه را می‌توان در دو بخش تغییرات منشور پروژه و تغییرات برنامه‌ریزی تفصیلی تقسیم نمود. در ماژول تغییرات امکان مدیریت کردن این دو دسته تغییر وجود دارد. تغییرات منشور پروژه، مجموعه تغییراتی هستند که پس از مصوب شدن پروژه باعث ایجاد تغییرات عمده ای در اهداف پروژه، بودجه، الزامات کلی، اقلام تحویلی اصلی پروژه و نظایر آنها می شوند. اما سطح دوم تغییرات، مواردی است که منجر به ایجاد تغییراتی جزئی در هر یک از حوزه های دانشی مدیریت پروژه می شوند. بدین ترتیب درخواست تغییر در فرم مربوطه ثبت شده و در صورت تایید سطوح کنترلی، در برنامه پروژه وارد می شود.

ماژول تغییرات پروژه چه کمکی به سازمان ها می کند؟

ماژول تغییرات بستری را جهت انجام و مدیریت فرآیند تغییرات منشور پروژه و برنامه‌ریزی تفصیلی پروژه در قالب فرم‌های درخواست تغییر فراهم می آورد.

با توجه به اینکه در طول اجرای پروژه ممکن است نیاز به اعمال تغییراتی در جنبه‌های مختلف پروژه بوجود آید، ماژول تغییرات بستر لازم را برای مدیریت کردن این بخش از چرخه حیات پروژه ایجاد می کند.

چرا ماژول تغییرات پروژه سازمان یار؟

بر اساس تجربه پیاده‌سازی و اجرای چندین پروژه در صنایع متفاوت، ماژول تغییرات پروژه سازمان یار بر حسب نیاز ایجاد شده است. زیرساخت این ماژول و فرم‌های درخواست تغییر به‌صورت استاندارد طراحی شده و با کنترل‌های سیستمی اطلاعات و نمایش پیغام‌های راهنما، کاربری این ماژول تسهیل شده است.

همچنین با لحاظ کردن پنل تنظیمات، قابلیت سفارشی‌سازی برخی از فیلدهای فرم‌های درخواست تغییر توسط راهبر سیستم وجود دارد که منجر به افزایش سرعت مناسب سازی فرم های ماژول برای سازمان می گردد.

ماژول خاتمه پروژه چیست؟

ماژول خاتمه پروژه به‌منظور مدیریت کردن مجموعه اقداماتی که در مرحله اختتام هر پروژه در سازمان انجام می شود، مورد استفاده قرار می گیرد. تهیه و تنظیم گزارش اختتام پروژه در ساختاری استاندارد، امکان ثبت معیارهای موفقیت و چگونگی دستیابی به هر یک از معیارها به تفکیک حوزه های دانشی، امکان ثبت درس آموخته های پروژه، تعیین نحوه تحقق اهداف و الزامات پروژه و تعیین میزان رضایت ذینفعان، از جمله قابلیت های ماژول خاتمه پروژه می باشند.

ماژول خاتمه پروژه چه کمکی به سازمان ها می کند؟

بهره برداری از ماژول خاتمه پروژه باعث می شود گزارش خاتمه تمامی پروژه های سازمان مطابق فرآیندی مشخص و در قالب فرمی استاندارد در سیستم تعریف شده و با گردش کار پویا توسط مسئولین ذی ربط مورد بررسی و تایید قرار گیرد.

سیستمی شدن فرآیند خاتمه پروژه باعث می شود قابلیت ایجاد گزارش های متنوع و قابل تحلیل از اطلاعات پروژه های خاتمه یافته و فرآیند اختتام هر پروژه برای سازمان فراهم گردد.

چرا ماژول خاتمه پروژه سازمان یار؟

ماژول خاتمه پروژه سازمان یار بر اساس تجربه پیاده سازی و اجرای چندین پروژه در صنایع متفاوت ایجاد شده است. زیر ساخت و فرم گزارش خاتمه پروژه این ماژول به‌صورت استاندارد طراحی شده و با کنترل های سیستمی اطلاعات و نمایش پیغام های راهنما، کاربری این ماژول تسهیل شده است.

همچنین با لحاظ کردن پنل تنظیمات قابلیت سفارشی سازی برخی از فیلدهای گزارش اختتام پروژه توسط راهبر سیستم وجود دارد که منجر به افزایش سرعت مناسب سازی ماژول برای سازمان می گردد.

قابلیت های مدیریت پروژه PMBOK

 • امکان ثبت شناسنامه و اطلاعات کلی پروژه شامل : عنوان پروژه، نوع پروژه ،متولی اجرای پروژه، تعیین مدیر پروژه، ثبت اعتبار ریالی پروژه، تاریخ شروع و پایان برآوردی پروژه، تعیین، مدت زمان قابل پیش‌بینی برای اجرای پروژه، ثبت محل اجرای پروژه، توصیف کلی پروژه و …
 • امکان ثبت اهداف کیفی و کمی پروژه
 • امکان ایجاد و ثبت زمان‌بندی کلان اجرای پروژه
 • ثبت الزامات و نیازمندی های کلان پروژه
 • ثبت مایلستون‌های اصلی و کلیدی پروژه و تعیین تاریخ‌های تعهد شده

 • امکان دریافت خروجی PDF منشور پروژه

 • تعریف برنامه مدیریتی هر یک از حوزه‌های دانشی مدیریت پروژه توسط دفتر PMO

 • امکان برنامه‌ریزی محدوده پروژه، تعریف بیانیه محدوده و تعیین الزامات پروژه
 • امکان برنامه‌ریزی تفصیلی هزینه پروژه
 • امکان برنامه‌ریزی کیفیت اقلام تحویلی و ثبت معیارهای سنجش

 • امکان بارگذاری برنامه زمان‌بندی پروژه و کنترل سیستمی قواعد تهیه مدل زمان‌بندی

 • امکان به‌روز رسانی مواردی همچون: محدوده، زمان‌بندی پروژه، هزینه و منابع تامین مالی، ریسک‌های پروژه، منابع فیزیکی و انسانی پروژه، کیفیت اقلام تحویلی پروژه، ذینفعان پروژه، ارتباطات پروژه و …
 • امکان ثبت درخواست تغییر برای منشور پروژه

 • امکان ثبت درخواست تغییر به تفکیک هر یک از حوزه‌های دانشی مدیریت پروژه (محدوده، هزینه، ریسک و…)
 • لزوم ثبت درخواست تغییر حوزه های دانشی در صورت تایید شدن درخواست تغییر منشور پروژه

 • امکان بررسی تاریخچه تغییرات هر پروژه

 • امکان تهیه و تدوین گزارش خاتمه پروژه در ساختاری استاندارد

 • امکان ثبت معیارهای موفقیت و چگونگی دستیابی به هر معیار به تفکیک هر یک از حوزه‌های دانشی مدیریت پروژه

 • امکان ثبت درس آموخته های کسب شده و تحلیل عملکرد پروژه به تفکیک هر یک از حوزه‌های دانشی مدیریت پروژه

 • قابلیت مقایسه برنامه و عملکرد پروژه در گزارش خاتمه

تصاویری از محیط ماژول منشور پروژه سازمان یار

کاتالوگ ماژول منشور پروژه

ماژول مدیریت پروژه PMBOK شامل 5 ماژول: منشور، برنامه ریزی، به روز رسانی، تغییرات و خاتمه پروژه است.

شما می توانید کاتالوگ این ماژول را در قالب PDF از لینک زیر دانلود کنید

دانلود کاتالوگ ماژول PMBOK

درخواست دمو ماژول منشور پروژه

  با استفاده از دمو رایگان ماژول مدیریت پروژه PMBOK سازمان یار به مدت پانزده روز از این نرم افزار استفاده کنید تا از تاثیر آن شگفت زده و از امکانات بی نظیر این دمو بهره مند شوید:

  • امکان ثبت و دریافت اطلاعات به صورت آنلاین و تحت وب

  • امکان استفاده بی نهایت کاربر 

  • امکان دریافت مشاوره آنلاین و تلفنی در خصوص آموزش کار با محیط نرم افزار بوسیله فایل های آموزشی

  سوالات متداول

  منشور پروژه از اولین اسنادی است که در پروژه تنظیم می‌شود. این سند، پروژه را به‌ صورت کامل اما مختصر معرفی می‌کند، به آن رسمیت می‌بخشد و به نوعی برنامه‌ریزی پروژه در سطح کلان می‌باشد که در صورت مصوب شدن، مجوز برنامه‌ریزی تفصیلی پروژه صادر می‌گردد.
  بهره برداری از ماژول منشور پروژه باعث می شود تمامی پروژه های سازمان مطابق فرآیندی مشخص و در قالب فرمی استاندارد در سیستم تعریف شده و طی گردش کار پویا توسط مسئولین ذیربط مورد بررسی و تایید قرار گیرد.
  منشور پروژه سازمان یار پس از بررسی چندین منشور پروژه مختلف و تجربه پیاده سازی و اجرای پروژه هایی در صنایع متفاوت طراحی شده است. بخش هایی از این فرم در قالب پنل تنظیمات، قابلیت سفارشی سازی توسط راهبر سیستم را دارد. همچنین گردش کار این ماژول به ازاء هر پروژه می تواند به‌ صورت متفاوت و پویا باشد.
  ماژول برنامه‌ریزی پروژه، ابزاری جهت مدیریت نمودن فرآیند برنامه‌ریزی تفصیلی پروژه است. در استاندارد PMBOK مرحله برنامه‌ریزی تفصیلی پروژه در قالب گروه فرآیندی برنامه‌ریزی انجام می‌شود که خروجی این گروه فرآیندی برنامه مدیریت پروژه و اسناد پروژه نظیر لیست ذینفعان، بیانیه محدوده، لیست ریسک‌ها و… می‌باشد.
  ماژول برنامه‌ریزی پروژه بستری را جهت انجام و مدیریت فرآیند برنامه‌ریزی تفصیلی پروژه در قالب فرم‌های استاندارد به تفکیک هر یک از حوزه‌های دانشی مدیریت پروژه فراهم می‌آورد.
  ماژول برنامه‌ریزی پروژه سازمان یار بر اساس تجربه پیاده‌سازی و اجرای چندین پروژه در صنایع متفاوت ایجاد شده است. فرم‌های برنامه‌ریزی این ماژول به‌ صورت استاندارد طراحی شده و با کنترل‌های سیستمی اطلاعات و نمایش پیغام‌های راهنما، کاربری این ماژول تسهیل شده است.

  ماژول به روز رسانی پروژه بستری جهت مدیریت فرآیند به‌روز رسانی پروژه‌ های سازمانی است که قابلیت پوشش حوزه‌های دانشی مدیریت پروژه در مرحله به‌روزرسانی را دارد و مسئولین جمع‌آوری اطلاعات می‌توانند بدون نیاز به ثبت مستقیم اطلاعات در فایل MSP مصوب پروژه، امکان به‌روز رسانی زمان‌بندی پروژه را داشته باشند.

  ماژول به‌روز رسانی براساس طراحی استاندارد زیرساخت و فرم‌های مربوطه امکان مدیریت کردن فرایند به‌روز رسانی اطلاعات واقعی پروژه را برای سازمان فراهم می‌کند.
  ماژول به روز رسانی پروژه سازمان یار بر اساس تجربه پیاده سازی و اجرای چندین پروژه در صنایع متفاوت ایجاد شده است. فرم های به روز رسانی این ماژول به‌صورت استاندارد طراحی شده و با کنترل های سیستمی اطلاعات و نمایش پیغام های راهنما، کاربری این ماژول تسهیل شده است.
  ماژول تغییرات پروژه امکان مدیریت کردن فرآیند تغییرات پروژه را در دو سطح منشور پروژه (اهداف کلی پروژه) و برنامه ریزی تفصیلی پروژه (تغییرات جزئی در پروژه) فراهم می‌کند.
  با توجه به اینکه در طول اجرای پروژه ممکن است نیاز به اعمال تغییراتی در جنبه‌های مختلف پروژه بوجود آید، ماژول تغییرات بستر لازم را برای مدیریت کردن این بخش از چرخه حیات پروژه ایجاد می کند.
  ماژول تغییرات پروژه سازمان یار بر حسب نیاز صنایع و باتوجه به تجربه در حوزه های مختلف ایجاد شده است. زیرساخت این ماژول و فرم‌های درخواست تغییر به‌صورت استاندارد طراحی شده و با کنترل‌های سیستمی اطلاعات و نمایش پیغام‌های راهنما، کاربری این ماژول تسهیل شده است.
  ماژول خاتمه پروژه به‌منظور مدیریت کردن مجموعه اقداماتی که در مرحله اختتام هر پروژه در سازمان انجام می شود، مورد استفاده قرار می گیرد.
  استفاده از ماژول خاتمه پروژه باعث می شود خاتمه تمامی پروژه های سازمان مطابق فرآیندی مشخص و در قالب فرمی استاندارد در سیستم تعریف شده و با گردش کار پویا توسط مسئولین ذی ربط مورد بررسی و تایید قرار گیرد.
  ماژول خاتمه پروژه سازمان یار بر اساس تجربه پیاده سازی و اجرای چندین پروژه در صنایع متفاوت ایجاد شده است. زیر ساخت و فرم گزارش خاتمه پروژه این ماژول به‌صورت استاندارد طراحی شده و با کنترل های سیستمی اطلاعات و نمایش پیغام های راهنما، کاربری این ماژول تسهیل شده است.